FR

MyRo Examenrooster

MyRo examenrooster gecombineerd met MyRo Uurrooster

Sommige scholen maken via MyRo Uurrooster een examenrooster, wat perfect mogelijk is in het geval dat de toezichters voor een examen over het algemeen samenvallen met de lesgevers zelf. Het volstaat dan over wat aangepaste lay-outs te beschikken om de examenroosters te kunnen afdrukken. De aparte module MyRo Examenrooster anderzijds laat toe om onderscheid te maken tussen de lesgever die het examen opstelt en de toezichter(s). Er wordt tijdens het plaatsen van de toezichten automatisch rekening gehouden met de eventuele lessen die sommige collega's nog geven in andere jaren of graden. Er zit m.a.w. een koppeling tussen MyRo Examenrooster en je actuele uurroosterbestand

Bepaling aantal toezichten per collega: Standaard wordt er per cursus die een leerkracht geeft in het gekoppelde uurroosterbestand, rekening gehouden met de lengte van de examenreeks in die klas en met de opdrachtbreuk van de betrokken cursus. Het feit dat men mondelinge examens heeft, veel te verbeteren heeft, enz... kan ook in rekening gebracht worden via extra parameters.

Het examen- en toezichtenrooster opstellen gebeurt in 4 stappen:

  • Invoer van de examens door import van het uurroosterbestand en snelle transformatiemogelijkheden van de cursussen naar examens
  • Plaatsing van de examens (analoog principe als plaatsen uurrooster)
  • Automatische telling en eventuele manuele bijsturing van het aantal toezichten per collega
  • Automatische plaatsing van de toezichten en eventuele manuele bijsturing

Afdrukken en exporteren kan op maat. Je kan kiezen of je enkel de examengegevens of tegelijkertijd ook de uurroostergegevens die nog van kracht zijn in een examenperiode wil afdrukken of exporteren.

Prijskaartje 2024-2025

De onderstaande prijzen zijn BTW inclusief. Er wordt verondersteld dat je reeds met MyRo Uurrooster werkt, tenzij andere contract voorwaarden op maat van je school.
Inclusief upgrades, vlotte assistentie via mail en telefonisch op schooldagen, deelname aan gezamenlijke bijscholingen.

  • Eenmalige opstartkost van € 500 met een opleiding van een halve werkdag, hetzij via Teams of Teamviewer sessies of ter plaatse in de MyRo vestiging.
  • Vanaf het eerste schooljaar jaarlijks € 400.
  • FACULTATIEF: € 95 per uur voor ontwikkeling van lay-outs op maat door MyRo.