FR

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten die MyRo aanbiedt.

Gegevens op je computer

Op je computer kunnen bestanden staan die onze applicaties gebruiken om vlotter te werken.

Cookies

Webapplicaties maken zo gebruik van "cookies", korte tekstjes, die instellingen van de webapplicatie bijhouden. Dergelijke tekstjes kunnen door jouw browser gebruikt worden.

De webapplicaties gebruiken deze bestandjes enkel in die mate dat de applicatie ze zelf nodig heeft. Ze worden niet gebruikt om deze informatie door te spelen aan derden.

Gegevensbestanden

Sommige applicaties bewaren op onze webservers, schoolservers en op jouw persoonlijke computer gegevens, mogelijk persoonlijke gegevens, die nodig zijn voor de goede werking van de applicatie. Op jouw persoonlijke computer staat deze informatie geëncrypteerd, zodat ze enkel toegankelijk is voor zover je toegang hebt tot de applicaties.

Vaak kan je zelf deze gegevens beheren, aanpassen of verwijderen.

Anderzijds heeft de softwarebeheerder aan jouw instelling de mogelijkheid om deze gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien je verdere stappen wenst, kan je met MyRo steeds contact opnemen om na te kijken welke gegevens zouden moeten aangepast of verwijderd worden. Samen plannen we dan de gepaste stappen. MyRo beheert in principe echter niet de gegevens van jouw instelling.

MyRo gebruikt deze gegevens enkel om de software te controleren en of aan te passen aan de noden van de klant.

De gegevens worden niet meegedeeld aan derden, of onbevoegden binnen jouw instelling.

Gegevens worden bewaard op de voor het operating systeem voorkeurplaats. Afhankelijk van het OS, kan je deze manueel verwijderen.

Verwijderen van de software kan gegevens van jou op jouw computer achterlaten.

Ook gegevens in eventuele backups die je zelf neemt, worden niet door MyRo verwijderd.

Wachtwoorden

Wachtwoorden worden door de klant beheerd. Afhankelijk van de applicatie, kan iedere gebruiker dit zelf doen, of kan hij dit via de software beheerder laten uitvoeren.

MyRo deelt geen wachtwoorden mee aan eindgebruikers. Als je niet in staat bent met de software om jouw wachtwoord te recuperen, zal MyRo jou de beste weg kunnen aanduiden om dit wachtwoord te bekomen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens, enkel om persoonlijke ondersteuning te kunnen geven i.v.m. het gebruik van onze software.

Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Aan de verantwoordelijken binnen de instellingen kunnen commerciële boodschappen gestuurd worden met informatie over producten van MyRo.

Eindgebruikers, zoals leerlingen, ouders, leerkrachten worden in principe niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Opvragen van jouw persoonlijke gegevens

Ieder persoon kan zijn persoonlijke gegevens opvragen. Informatie die door instellingen wordt verzameld in onze software wordt niet rechtstreeks meegedeeld aan betrokkenen door MyRo. MyRo zal je doorverwijzen naar de betreffende instelling.

Bij ernstige problemen, zal MyRo samen met jou het probleem analyseren en samen tot een efficiënte oplossing proberen te komen.

MyRo verzamelt zelf geen informatie, tenzij contact informatie nodig voor de goede werking van de software.

MyRo is niet verantwoordelijk voor de inhoud die gebruikers door middel van de software van MyRo verzamelen.

Vragen

Indien je vragen hebt, aarzel niet om MyRo te contacteren.

Wijzigingen aan deze verklaring

MyRo houdt zich het recht voor deze verklaring op ieder ogenblik aan te passen. De huidige versie kan hier steeds gelezen worden.

Indien deze verklaring grote wijzigingen zou bevatten die ernstige impact kan hebben voor de gebruikers, dan zal MyRo de software beheerders hiervan op de hoogte brengen.

GDPR overeenkomst

Klik hier om de GDPR overeenkomst van je organisatie/school op te stellen.