FR

Het leerlingvolgsysteem op MyRo Online

Troeven

 • Het leerlingvolgsysteem of kortweg LVS werkt via MyRo Online met een schoolspecifiek rubrieken systeem dat vlot aanpasbaar is door de school via een formulier generator.
 • Een invulformulier kan werken met tekstvelden met opmaak, optievinkjes, enkelvoudige en meervoudige selectielijsten met vaste keuzes of variabele zoals de leerkrachten of vakken van de leerling, datumvelden, upload zone voor documenten, standaard documenten.
 • Elke rubriek werkt met instelbare lees- en schrijfrechten voor de standaard groepen leerling, ouder, leerkracht, klassenleraar, zorgbeheerder en/of voor zelf gedefinieerde groepen.
 • Een zoeksysteem laat snelle filtering toe van dossiers.
 • Elke collega heeft een overzichtslijst van dossiers van de eigen leerlingen, met snelle toegang.
 • Het is in 1 oogopslag zichtbaar welke info vanaf een bepaalde datum aangepast of bijgevoegd werd.
 • Via 1 klik kan een PDF van een dossier gevraagd worden en ook een selectie van dossiers kan in PDF gezet worden.
 • Een dossier kan via een mailknopje gemaild worden naar keuze naar ouders, een selectie van de leerkrachten, ...
 • Aanpassingen aan het LVS kunnen ook automatisch naar vooraf bepaalde personen gemaild worden.
 • De foto van een leerling kan getoond worden.
 • Gezien het LVS in MyRo Online zit, heb je ook snel toegang tot de volledige resultaten van een leerling.
 • Een overzicht van resultaten en attestering van een leerling van de volledige schoolloopbaan is eveneens mogelijk.
 • Wie dat wenst kan adminstratieve gegevens van een leerling opnemen in het LVS.

 

Hieronder het overzichtsscherm van het LVS voor een leerkracht, waarin enkel de eigen leerlingen opgenomen zijn, met datum en rubriek van laatste aanpassing.

Je vindt sorteer- en filtermogelijkheden en een login knopje achteraan om snel naar alle dossiers van betrokken leerlingen te navigeren, waarop je leesrechten hebt.

Het gekleurde bolletje voor de datum, geeft aan dat er dossiers zijn die je nog niet gelezen hebt.

Zoekfunctie

Hieronder het zoekscherm van het LVS. In elke rubriek kan je zoekacties instellen in elk van de velden.

Hieronder gaan we op zoek naar alle dossiers i.v.m. autisme. Door te klikken op Zoek worden deze opgelijst in een overzicht zoals hierboven.

Prijskaartje 2024-2025

De onderstaande prijzen zijn BTW inclusief. Gebruik van het LVS veronderstelt momenteel dat de school werkt met MyRo Puntenboek, tenzij andere contract voorwaarden op maat van de school.
Inclusief upgrades, vlotte assistentie via mail en telefonisch op schooldagen, deelname aan gezamenlijke bijscholingen.

 • Opstartkost van € 400 met, indien gewenst, een opleiding van een halve werkdag in de MyRo vestiging.
 • Jaarlijkse vaste kost vanaf eerste schooljaar € 325.
 • Jaarlijkse variabele kost vanaf eerste schooljaar € 0,2 per leerling.