FR

Opvang en maaltijden registratie met facturatie

Functionaliteit

 • De leerlingen worden gesynchroniseerd met het administratief pakket.
 • Streepjescodes worden automatisch geassocieerd aan de leerlingen.
 • Het schoolspecifiek systeem van telmomenten en facturatie met eventuele kortingen voor grote gezinnen, wordt gedefinieerd op MyRo Online.
 • De registratie van aanwezigheden gebeurt met mobiele handscanners of vaste scanners.
 • Het is mogelijk om leerlingen die naar activiteiten gaan tijdelijk uit te scannen, bijvoorbeeld op woensdag namiddag.
 • Ook andere te factureren items kunnen geassocieerd worden aan de leerlingen via scans, bijvoorbeeld drank, busvervoer ...
 • De scanners synchroniseren zich met een webdatabank als ze online zijn, waardoor ze elkaars gegevens kunnen zien.
 • Via de scanners kan informatie over de leerlingen, die belangrijk is voor de opvang, opgezocht worden.
 • Aanwezigheidslijsten zijn permanent beschikbaar op de scanners.
 • Via MyRo Online kunnen de scans gecontroleerd worden.
 • Een app laat eventuele centrale bijsturing toe van de telmomenten.
 • Facturen kunnen verstuurd worden via mail, via een extern platform of op MyRo Online.
 • Afpunten en opvolgen van achterstallige betalingen

Scanner beelden

Acties op de scanner op maat instelbaar

Voorbeeld factuur

Prijskaartje

Gelieve contact op te nemen voor een offerte op maat van je school.