FR

Oudercontact - Leerlingcontact reservering

Wat?

Oudercontact-Leerlingcontact is een module van MyRo Online om ouder- en/of leerlingcontact reserveringen te regelen.

Het pakket is gebaseerd op volgende principes:

  • De basisgegevens zoals leerlingen, klassen, leerkrachten en cursussen worden automatisch gesynchroniseerd met de Puntenboek webserver.
  • De beheerder definieert één of meerdere oudercontacten of leerlingcontacten.
  • Leerkrachten kunnen aangeven dat ze een ouder wensen te spreken.
  • De module kan naast oudercontact reservering door ouders, ook gebruikt worden om de leerlingen toe te laten afspraken te maken met de leerkrachten, waarbij de reserveringstabel naar keuze toegankelijk is voor de ouders en/of de leerlingen.
  • Leerkrachten kunnen eventueel onbeschikbaar gezet worden in bepaalde tijdsblokken, hetzij centraal door de beheerder, hetzij door de leerkrachten zelf indien de school dat toestaat.
  • De gebruiker meldt zich aan op MyRo Online.
  • De gebruiker beheert zelf in welk tijdsinterval hij een afspraak wil met een beschikbare leerkracht.
  • De beheerder heeft toegang tot overzichten van reserveringen. De leerkrachten kunnen op MyRo Online raadplegen wie wanneer een afspraak gemaakt heeft.

Digitaal ouder- of leerlingcontact via Teams of Google Meet

Het is mogelijk dat je een digitaal ouder- of leerlingcontact wil laten doorgaan. In een oudercontact definitie kan je hiertoe aanvinken 'Online meeting via ...'. De MyRo webserver maakt dan automatisch meeting links aan voor de gereserveerde oudercontacten ofwel via Teams ofwel via Google Meet al naar gelang het externe platform dat gekoppeld is met MyRo Online.

De geboekte afspraken komen ook met hun meeting link terecht in de agenda van de leerkracht in het externe platform.

Reserveringstabel en overzicht reserveringen voor een ouder of leerling

De gebruiker klikt de gewenste cellen aan voor de leerkrachten waarmee hij een afspraak wil en klikt nadien op de Reserveer knop.

Een ouder met meerdere kinderen ziet in de tabel van het ene kind ook de reserveringen voor de andere kinderen, zodat hij de reserveringen goed op elkaar kan afstellen. Enkel de eigen leerkrachten van het kind waarvoor men aan het reserveren is, zijn reserveerbaar.

 

Bij een online contact zijn de meeting links meteen na reservering beschikbaar in het overzicht en kan men deze ook naar zichzelf mailen.

Overzicht reserveringen voor een leerkracht

De leerkracht kan de geboekte afspraken met eventuele meeting links raadplegen in MyRo Oudercontact Online, eventueel vanuit een extern platform zoals hieronder.

Voor een online contact zijn de meeting links ook beschikbaar in de agenda van het externe platform en kunnen ze van daaruit opgestart worden.

Prijskaartje 2024-2025

De onderstaande prijzen zijn BTW inclusief. Gebruik van de Oudercontact module veronderstelt dat de school werkt met MyRo Puntenboek, tenzij andere contract voorwaarden op maat van de school.
Inclusief upgrades, vlotte assistentie via mail en telefonisch op schooldagen, deelname aan gezamenlijke bijscholingen.

  • Jaarlijkse vaste kost € 325.
  • Jaarlijkse variabele kost € 0,2 per leerling.