FR

MyRo Puntenboek: hét rapportsysteem op je maat,
integratie met Microsoft Teams en Google Classroom,
leerplandoelen evaluatie

Praktische en snelle puntenboekjes voor ieder evaluatiesysteem

 • Cijfers, codes, attitudes, competenties, leerplandoelen en vakcommentaren met spellingscontrole verwerken
 • Lay-outs en online publicatie in jouw huisstijl
 • Alle berekeningen gebeuren simultaan tijdens het intikken
 • Overzicht over alle resultaten
 • Microsoft Teams of Google Classroom opdrachten met 1 klik opvragen met hun resultaten en feedback
 • Klasoverzichten raadplegen
 • Co-teaching functionaliteit

MyRo Puntenboek is een snelle applicatie geconnecteerd met een webserver.

Je kan werken in een overzichtsmode op computer om een rapportperiode, een trimester of zelfs het volledig jaar te kunnen bekijken, tijdens het intikken van je resultaten.

Of je kan werken in een beperkte beeldmode op tablet of GSM om 1 toets in te geven.

Leerplandoelen evaluatie

De school kiest centraal het leerplandoelen systeem.

Nadien kan elke leerkracht in het puntenboekje aan de cursussen leerplannen koppelen: vakgebonden en/of vakoverschrijdend.

 • Aan elke evaluatie kan je leerplandoelen koppelen.
 • Je evalueert deze snel in een klastabel, zonder tijdrovende navigatie tussen leerlingen.
 • Leerplandoelen kunnen eenvoudig beoordeeld worden met behaald - niet behaald, maar ook complexere systemen op maat zijn mogelijk.
 • Combinatie van klassieke evaluaties gecombineerd met leerplandoelen evaluatie is mogelijk.

 • De stand van zaken per leerling en globale statistieken zijn online opvraagbaar.
 • Verschillende beeldmodes werpen een ander licht op de leerplandoelen.

Bijvoorbeeld kan een leerplandoelen jaarplanning opgevraagd worden, die als jaarwerkplan kan fungeren.

Voor een project over meerdere vakken en meerdere leerkrachten, kan je een globaal beeld van gekoppelde leerplandoelen oproepen. Zo zie je hieronder een overzicht over algemene leerplandoelen, leerplandoelen van Nederlands en Techniek in een project.

Online publicatie van resultaten op MyRo Online voor leerling, ouder, directie en leerkrachten

Toetsen, rapportcijfers en/of rapporten in PDF kunnen gepubliceerd worden op MyRo Online voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Toegang mogelijk vanuit een extern platform of voor leerkrachten vanuit hun puntenboekje.

MyRo Online kan door een beheerder van de school in je eigen huisstijl look geconfigureerd worden.

Hieronder de publicatie van de resultaten van een leerling op MyRo Online.

Grafische weergave van evolutie van resultaten

Bijkomend bij het toetsen logboek kunnen de resultaten ook continu up to date grafisch weergegeven worden op MyRo Online.

Ruimere toegang tot alle resultaten is instelbaar voor directie, coördinatoren ...

Hieronder MyRo Online met een directie login, met toegang tot de resultaten van alle leerlingen via het Gebruikers menu.

Ook periodieke mailings van resultaten zijn mogelijk.

Integratie met andere platformen

Integratie tussen MyRo Online en andere platformen is voorzien.

 • Google classroom en Microsoft Teams kunnen met 1 knop geconfigureerd en up to date gehouden worden met MyRo klassen, leerlingen en cursussen.
 • Inloggen op MyRo Puntenboek en MyRo Online met Google of Office 365 account
 • MyRo resultaten app binnen Teams
 • Doorlinken naar MyRo Online vanuit Smartschool zonder login vraag.

Hieronder zie je voor leerkracht Petra Janssens haar Teams omgeving in combinatie met haar puntenboekje en MyRo Online omgeving.

Petra Janssens heeft 2 teams in Microsoft Teams die automatisch gesynchroniseerd staan met haar Puntenboek cursussen.

De 2 teams van Petra Janssens zie je ook terug in de tabs onderaan van haar puntenboekje.

Petra Janssens nam toets voor Nederlands af via Teams, namelijk 'Opdracht boek' en verwerkte daar de resultaten en feedback.

De resultaten werden via het blauwe download wolkje achteraan op de toolbar binnengehaald in het puntenboekje hierboven, om ze nadien te integreren in het rapportsysteem. Ze werden toegekend aan DW2 met gewicht 10.

Ook complexere Teams toetsen met bijvoorbeeld Rubrics kunnen zo eenvoudig binnen gehaald worden in het puntenboekje en gepubliceerd worden op MyRo Resultaten Online.

Petra Janssens vindt haar 2 cursussen ook terug op haar MyRo Online omgeving en heeft zo toegang tot de resultaten van al haar leerlingen, indien de school dit toestaat.

Afdrukken en online publiceren van rapporten, deliberatie overzichten op maat

De afdrukmodule laat lay-outs of exports toe, volledig op maat.

Met lay-out wordt naast de individuele leerlingenrapporten, ook klasoverzichten, deliberatielijsten, projectiemogelijkheden en webrapporten bedoeld.

Invoer basisgegevens

In de invoermodule kunnen de namen van leerlingen, klassen en leerkrachten eenvoudig geïmporteerd worden vanuit de meest gebruikte administratiepakketten.

De opdrachten van de leerkrachten tik je op een overzichtelijke en snelle manier.

Indien je ook beschikt over MyRo Uurrooster, worden de lesopdrachten ingelezen van het uurrooster. Ook inlezen van gegevens van een ander uurroosterpakket is mogelijk, mits meerprijs op het abonnement.

Een interimaris kan zoals bij co-teaching mee aangeduid worden bij de lesopdrachten van de te vervangen collega.
De afwezige collega en zijn interimaris(sen) hebben ieder hun eigen puntenboekje. Zo kan de afwezige collega de evaluaties die ingetikt worden door zijn interimaris(sen) mee blijven opvolgen.

Prijskaartje 2024-2025

De onderstaande prijzen zijn BTW inclusief en behelzen naast het gebruik van Puntenboek ook het beheer van MyRo Online, publicatie van de resultaten online en de koppeling met een extern platform.
Inclusief upgrades, vlotte assistentie via mail en telefonisch op schooldagen, deelname aan gezamenlijke bijscholingen.

 • Eenmalige opstartkost volgens onderstaande tabel met configuratie en opleiding op maat (in de MyRo vestiging, online sessies, helpdesk)
 • Jaarlijkse vaste kost vanaf eerste schooljaar € 500.
 • Jaarlijkse variabele kost vanaf eerste schooljaar € 2,2 per leerling.
 • Jaarlijkse vaste meerprijs indien import van gegevens van een ander uurroosterpakket dan MyRo Uurrooster € 300.
 • FACULTATIEF: € 95 per uur voor ontwikkeling van lay-outs op maat door MyRo

Hieronder de tabel met de opstartkosten voor het eerste schooljaar.

Aantal leerlingen Opstartkost
-250 € 800
250-750 € 1200
750-1250 € 1400
1250-1750 € 1600
1750-... offerte