FR

MyRo vervangingsmodule ReplaceMe

Troeven

  • De software bevat een online gedeelte, waarin activiteiten met hun begeleiders en afwezigheden kunnen ingegeven worden, alsook taken voor de leerlingen.
  • De software bevat ook een app, waarin je de vervangingen per lesuur beheert. Deze app synchroniseert zich automatisch met het online luik.
  • Afwezigheden en taken voor de leerlingen kunnen ook in de app ingegeven worden i.p.v. online.
  • De app kan voorstellen doen voor een vervanger. De kandidaat vervangers worden gegroepeerd al naargelang hun type, bijvoorbeeld kandidaten met wachtuur, leerkrachten die vrij gekomen zijn door een activiteit van hun klas, leerkrachten met springuur enz... Via opties bepaal je welke kandidaten je standaard wil zien.
  • Vervangingen kunnen worden gegroepeerd in zalen.
  • Klassen kunnen lesvrij gemaakt worden, bijvoorbeeld de lesdag later starten of vroeger beëindigen.
  • De vervangingen kan je dan terug online laten raadplegen en daar eventueel afdrukken of exporteren.
  • Via een schoollink kan je het bord van de vervangingen met automatische refresh laten afficheren op schermen op school. Vervangingen van voorbije uren verdwijnen daarop automatisch.

Overzicht van de vervangingen op MyRo Online

De leerkrachten kunnen een overzicht van de vervangingen oproepen op MyRo Online voor een gekozen periode.

Onderstaand overzicht is ook beschikbaar via een link met automatische refresh voor schermen op school voor de leerkrachten of de leerlingen. De getoonde kolommen en hun volgorde zijn regelbaar per type link.

Online

De vervangingen regelen in de ReplaceMe app

De afwezigheden geef je in op MyRo Online ofwel in de ReplaceMe app.

Vervangingsbeheerder

Per lesuur afwezigheid van een collega regel je vervanging in de ReplaceMe app, in onderstaand bord per dag. Het bord wordt via opties op maat ingesteld, zodat je zo vlot mogelijk de gewenste info in 1 oogopslag ziet.

De gekleurde streepjes in een cel geven het lessenrooster van betrokken dag weer voor die collega.

De verticale grijze strepen geven het lesuur van de betrokken kolom aan.

De gekleurde bolletjes rechts in een cel geven info weer zoals: heeft nu een wachtuur (blauw), is nu vrij gekomen door een activiteit (geel), geeft les aan deze klas (paars) ...

Rechts heb je zicht op vrije lokalen, waarin je toezichten kan laten doorgaan in de plaats van in het gewone leslokaal.

Vervangingsbeheerder

Prijskaartje 2024-2025

Onderstaande prijs is BTW inclusief. Je werkt bij voorkeur reeds met MyRo Uurrooster.
Indien je met andere uurrooster software werkt, die MyRo kan importeren, wordt een jaarlijkse surplus van € 300 gefactureerd.
Inclusief upgrades, vlotte assistentie via mail en telefonisch op schooldagen, deelname aan gezamenlijke bijscholingen.

  • Jaarlijkse vaste kost van € 450.