FR

Tutor voor online briefwisseling met invulformulieren en documenten

Troeven

In de loop van een schooljaar is er heel wat praktische briefwisseling met ouders en leerkrachten. Het is zowel voor ouders als voor leerkrachten handig dat de informatie gemakkelijk op elk moment terug kan geraadpleegd worden. Via Tutor kan de volledige briefwisseling met antwoordstrookjes gedigitaliseerd worden.

Brieven voor de leerlingen en ouders kunnen gemakkelijk ter info ook ter beschikking gesteld worden van de betrokken vakleerkrachten of klassenleraars.

  • Op MyRo Online kan je boodschappen opstellen met invulvelden en bijlagen, die gepubliceerd worden op MyRo Online.
  • De bestemmelingen kunnen klassen, leerlingen (ouders), cursussen en/of leerkrachten zijn.
  • De boodschappen kunnen met een link naar MyRo Online doorgemaild worden naar alle bestemmelingen of een selectie ervan.
  • Je kan een herinnering sturen naar wie nog niet gereageerd heeft.
  • De antwoorden van de gebruikers kunnen bekeken, afgedrukt of geëxporteerd worden in statistiek pagina's.
  • Je kan nauwkeurig regelen tot wanneer boodschappen online moeten staan en in welk tijdsinterval er kan gereageerd worden.
  • Je kan werken met een systeem van verantwoordelijke ouder om te laten antwoorden met ouderlijke verantwoordelijkheid op bepaalde vragen, bijvoorbeeld toestemming om aan actviteiten deel te nemen.
  • Allerlei keuzelijsten zijn mogelijk in de formulieren, bijvoorbeeld ook keuzelijsten met beperking op het aantal gebruikers die voor een item kunnen kiezen. Denken we aan de organisatie van een sportdag of een feestactiviteit waarop je helpende handen nodig hebt op verschillende posten.

Hieronder zie je op MyRo Online de definitie van een tutor-dossier bestemd voor leerkrachten, waarin ze kunnen aangeven op welk moment ze een handje kunnen toesteken bij de opruim van de bib. Voor elk van de tijdssloten is het aantal reserveringen beperkt.

Prijskaartje 2024-2025

De onderstaande prijzen zijn BTW inclusief. Gebruik van MyRo Tutor veronderstelt dat de school werkt met MyRo Puntenboek, tenzij andere contract voorwaarden op maat van de school.
Inclusief upgrades, vlotte assistentie via mail en telefonisch, deelname aan gezamenlijke bijscholingen.

  • Jaarlijkse vaste kost € 325.
  • Jaarlijkse variabele kost € 0,2 per leerling.